Follow us
Dom > Производи > Третман водом
Амино триметилен фосфор (АТМП) ЦАС бр. 6419-19-8

Амино триметилен фосфор (АТМП) ЦАС бр. 6419-19-8

Амино триметилен Фосфорна киселина је бистра, безбојна до бледо жута течност са карактеристичним мирисом. АТМП се обично користи заједно са органофосфорном киселином, поликарбоксилном киселином и соли за изградњу свих органских агенаса за третман воде. АТМП се може користити у многим различитим системима хладне воде у кружењу.