Follow us
Dom > Производи > Растварачи
Изобутил ацетат (ИБАЦ) ЦАС БР: 110-19-0

Изобутил ацетат (ИБАЦ) ЦАС БР: 110-19-0

Изобутил ацетат је бистра безбојна течност са воћним мирисом. Користи се као растварач за лак и нитроцелулозу. Подсећа на н-бутилацетат и метил изобутил кетон у перформансама растварача и може се користити као замена за ове раствараче у многим формулацијама.