Follow us
Dom > Производи > Растварачи
Дипропилен гликол Монометил етер ацетат (гликол етер ДПМА) ЦАС бр. 88917-22-0

Дипропилен гликол Монометил етер ацетат (гликол етер ДПМА) ЦАС бр. 88917-22-0

Дипропилен гликол монометил етер ацетат (ДПМА) Опис: Дипропилен гликол метил етер ацетат, Ди (пропилен гликол) метил етер ацетат; Л- (2-метоксиметилетокси) -2-пропанол ацетат; ДПМА; Физичка и хемијска својина: безбојна и провидна течност Молекуларна формула: ЦХ3 (...