Follow us
Dom > Производи > Растварачи
Диетилен гликол Моно етил етер (гликол етар ДЕ) ЦАС бр. 111-90-0

Диетилен гликол Моно етил етер (гликол етар ДЕ) ЦАС бр. 111-90-0

Безбојна и бистра течност