Follow us
Dom > Производи > Полиуретан и смола
Толуен диизоцијанат (ТДИ) Ц9Х6Н2О2

Толуен диизоцијанат (ТДИ) Ц9Х6Н2О2

Толуен диизоцијанат (ТДИ) је бистра течност ниске вискозности на собној температури. ТДИ је нерастворан у води. Смеша се са алкохолом, дигликолом, моноетилетром, етром, ацетоном, угљеником тетрахлоридом, бензеном, хлоробензеном, керозеном и маслиновим уљем.