Follow us
Dom > Производи > Полиуретан и смола
Толуен диизоцијанат (ТДИ-65/35) ЦАС бр.584-84-9

Толуен диизоцијанат (ТДИ-65/35) ЦАС бр.584-84-9

Толуен диизоцијанат је синтетичка мешавина 2,4- и 2,6-изомера испарљива, безбојна до бледо жута течност која је растворљива у многим органским растварачима.